آرشيو سحر قریشی

عکسی از گریم جدید سحر قریشی

عکسی از گریم جدید سحر قریشی     عکس جدیدی را سحر قریشی از چهره گریم شده اش در فیلم تازه اش منتشر نموده و نوشته است : یونی پیکس فیلم سینمایى تگرگ و آفتاب به کارگردانى آقاى رضا...

عکسی از گریم جدید سحر قریشی