بازیگرانی که روحانی شدند + عکس

بازیگرانی که روحانی شدند,مارمولک,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند + عکس

همانطور که میدانید این روزها سریال زیبای پرده نشین به کارگردانی بهروز شعیبی و تهیه کنندگی سید محمود رضوی هر شب از شبکه اول سیما پخش میشود. این سرال حول محوریت روحانیت و مشکلاتی که تنها حوزه علمیه شهر دارد میچرخد و بازیگران زیادی د این فیلم نقش روحانی را بازی میکنند که از جمله این بازیگران میتوان فرهاد آئیش ، هومن برق نورد  را نام برد برآن شدیم با توجه به پخش این سریال عکسهایی از بازیگرانی که در چند سال اخیر نقش روحانی را بازی کرده اند برایتان قرار داده ایم

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

actors-rohani-unipics.ir (8)

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

بازیگرانی که روحانی شدند,بازیگران روحانی,بازیگران طرفدار روحانی,بازیگران حامی روحانی

بازیگرانی که روحانی شدند

فرستادن دیدگاه