عکسهایی بسیار زیبا از تهران قدیم

مجموعه : جالب و دیدنی

عکسهایی بسیار زیبا از تهران قدیم

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

میدان فردوسی در سال ۱۳۵۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

بازار بزرگ تهران در سال ۱۳۵۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

ساختمان پلاسکو تهران در سال ۱۳۵۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

بلوار کشاورز (الیزابت ) تهران در سال ۱۳۴۹

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

خیابان ولیعصر تهران در سال ۱۳۴۵

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

پارک ملت تهران در سال ۱۳۵۲

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

خیابان طالقانی ( تخت جمشید ) تهران در سال ۱۳۴۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

خیابان فردوسی تهران در سال ۱۳۴۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

خیایان ولیعصر تهران در سال ۱۳۵۵

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

ساختمان اسکان میرداماد تهران در سال ۱۳۵۳

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

میدان امام خمینی (توپ خانه ) تهران در سال ۱۳۴۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

خیابان لاله زار در سال ۱۳۴۰

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

میدان آزادی (شهیاد) تهران در حال ساخت

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

خیابان شریعتی (شهناز)۱۳۵۶

تهران قدیم,تهران قبل از انقلاب,تهران قدیم به روایت تصویر

نمای کلی از شهر بزرگ تهران در دهه ۵۰

فرستادن دیدگاه